Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kada registrujete korisnički nalog na aplikaciji „Debunker“, koja je dostupna na web adresi: www.debunker.rs, odnosno njegovim poddomenima („Vebsajt“), kako biste koristili dostupne Servise koje Vebsajt nudi, u skladu sa našim Uslovima korišćenja.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno. Primera radi, to može biti Vaše ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, broj bankovnog računa, broj telefona i mnogi drugi.

Najljubaznije Vas molimo da se, pre korišćenja Servisa, detaljno upoznate sa našim Uslovima korišćenja. Definicije i termini koji se koriste u Politici privatnosti imaju isto značenje kao u našim Uslovima korišćenja.

U slučaju da Vebsajt sadrži link ka drugim sajtovima ili servisima, molimo Vas da se upoznate sa zasebnim politikama privatnosti takvih sajtova, odnosno servisa.

Ko smo mi ?

Rukovalac podacima o ličnosti koje se prikupljaju putem Vebsajta je privredno društvo Debunker doo Beograd, matični broj: 21558095, sa sedištem na adresi Dositejeva br. 45/5, 11 000 Beograd („Debunker“ ili „mi“). Ovo znači da mi, kao rukovalac, prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i odlučujemo kako i u koju svrhu vršimo takvu obradu. Možete nas kontaktirati preko email adrese: info@debunker.rs.

Vrste podataka koje prikupljamo

Cilj aplikacije „Debunker“ je da korisnicima Vebsajta besplatno pruži informacije edukativnog karaktera u vezi sa uzimanjem bankarskih kredita i tako olakša ovaj komplikovani proces. Sa tim u vezi, prikupljamo neke od Vaših podataka o ličnosti.

Ukoliko samo pristupite na Vebsajt bez otvaranja korisničkog naloga, od Vas ne prikupljamo podatke o ličnosti.

Prilikom otvaranja korisničkog naloga, od Vas prikupljamo Vaše ime i prezime i email adresu, kao i korisničko ime, kako bismo mogli da Vam otvorimo korisnički nalog. Vaše ime, prezime i email adresu obrađujemo i u slučaju da nam se sa nekim pitanjem ili predlogom obratite preko Vebsajt kontakt forme, kako bismo mogli da Vam pomognemo i damo odgovor na postavljeno pitanje ili rešimo problem koji možda imate u vezi sa korišćenjem aplikacije.

Imamo legitimni interes da Vam povremeno na mejl pošaljemo određene promotivne poruke za koje mislimo da Vas mogu interesovati, te u tu svrhu obrađujemo Vašu email adresu.

Svrha obrade i pravni osnov

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u sledeće svrhe:

Obrađujemo Vaše podatke po osnovu zaključenja ili izvršenja ugovora, kao i po osnovu ostvarenja naših legitimnih interesa.

U slučaju da Vaše podatke obrađujemo na osnovu pristanka, Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku.


Sa kim delimo Vaše podatke?


Vaše podatke delimo isključivo sa partnerom koji se bavi hostingom podataka, a osigurali smo da takav partner preduzme sve potrebne tehničke i organizacione mere u cilju zaštite integriteta podataka.

Zaštita integriteta podataka


Staramo se o tome da Vaši podaci budu bezbedni. Sa tim u vezi, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da Vaše podatke o ličnosti zaštitimo od neovlašćene obrade i od slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Primera radi, integritet Vaših podataka štitimo korišćenjem odgovarajućih enkripcija i sigurnosnih šifara.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Podatke potrebne za registraciju naloga i korisničku podršku čuvamo dok ne obrišete korisnički nalog, nakon čega ćemo ih obrisati i nećemo više obrađivati. U slučaju da se ne ulogujete 2 godine od otvaranja korisničkog naloga na aplikaciji „Debunker“, Vaš nalog se automatski briše, kojom prilikom brišemo i Vaše podatke i prestajemo sa njihovom obradom. Vašu email adresu ćemo obrađivati u cilju slanja promotivnih informacija sve dok ne odlučite da kliknete na ’unsubscribe’ link i time se odjavite, nakon čega prestajemo sa obradom ovog podatka.

Transfer podataka

Ne iznosimo Vaše podatke van teritorije Republike Srbije.

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

Gore navedena prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati preko mejla: info@debunker.rs.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kome možete podneti i pritužbu u skladu sa zakonom.

Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti na ovoj stranici. Ukoliko su takve izmene značajne, možemo odlučiti da pošaljemo e-mail našim registrovanim korisnicima sa izmenama Politike privatnosti. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.